Swung-2 DMC

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief merknaam Antea Group) en overige materialen, berusten bij Antea Nederland B.V. (Antea Group). Het gebruik van het beeldmerk of andere rechten is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

Gelinkte internetwebsites

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden daarom geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Niet beschikbaarheid, beëindiging of wijziging van de website

Deze website is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Een storing of het uitvallen van deze website is desalniettemin mogelijk. De website biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren.

Gebruikers worden verzocht door hen geconstateerde storingen te melden aan Antea Group.

Het gebruik van deze website is gratis. Het (vrijwillige) gebruik kan in geen enkel geval leiden tot aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen of mogelijke schade ten gevolge van de (tijdelijke) niet beschikbaarheid, de wijziging of de be&eum;indiging van deze website of eventuele inhoudelijke fouten of systeemfouten.

Toepassing en wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Een Gebruiker krijgt geen toegang tot het gebruik van de website voordat hij de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd. De homepage van de website met algemene informatie is wel vrij toegankelijk. Bij aanmelding is het nodig dat de gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker worden geaccepteerd.

Inhoud

Deze website bevat toepassingen en mogelijkheden om een Swung-2 DMC afweging te doen. Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg is ontwikkeld, is het desondanks mogelijk dat hij fouten bevat en/of dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verschaft. Antea Group is niet aansprakelijk voor deze fouten en voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Antea Group verzoekt gebruikers door hen geconstateerde onjuistheden, onvolledigheden en fouten te melden aan Antea Group.

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van deze website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Antea Group niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Antea Group behoudt zich het recht om alle ingevulde gegevens te gebruiken ter verbetering van de website.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie (of technisch equivalent) is een klein (tekst-) bestandje dat door een website op uw computer wordt gezet en waarin persoonlijke instellingen kunnen worden bewaard. Het gebruik van cookies is voor Antea Group onder andere noodzakelijk om een online sessie met de Gebruiker vast te kunnen houden. Uitschakelen van deze cookies, bijvoorbeeld met behulp van browserinstellingen, heeft direct negatieve impact op de werking van deze website. Antea Group kan ook cookies gebruiken om webstatistieken bij te houden, bijvoorbeeld de bezoekersaantallen op specifieke pagina's of de spreiding van het type browsergebruik. Antea Group kan hiermee haar dienstverlening optimaal op de wensen van haar gebruikers en bezoekers afstemmen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij invoeren op deze website of eerder hebben ingevoerd.

Antea Group is geen zorgdrager in de zin van de Archiefwet 1995 voor de bestanden en gegevens van Gebruikers op deze website.

Bescherming persoonsgegevens

Antea Group kan persoonsgegevens van de Gebruiker voor commerciële doeleinden gebruiken. Gebruiker verklaart zich hiermee akkoord.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u via deze pagina met ons contact opnemen.